2021.01.18

И-Баримт аппликэйшнгүй иргэдийг цаасан байдлаар бүртгэнэ

Д.Ихбаяр: 

QR.199.mn - ээс үүсгэсэн QR  кодыг QR.ulaanbaatar.mn сайтаар шалгаж тухайн өдөр хичгнээн иргэн уншуулсан байна вэ? гэдгийг хянаж байна. Кассыг тоолж, кодоо уншуулсан иргэдээ тоолж дундын зөрүүг гаргаж арга хэмжээг авч байгаа.