2021.01.20

Мах бэлтгэн, нийлүүлэлт өвчин дэгдээх эрсдэлтэй байна

Хөдөө орон нутгаас нийслэл хот руу мах бэлтгэн, нийлүүлэх, тээвэрлэх үйл явц халдварт өвчин дэгдээх өндөр эрсдэлтэй байна.