2021.01.24

Улс төр ба эмэгтэйчүүдийн оролцоо

УИХ-ын гишүүн Б.Баярсайхан: 

Аливаа улс оронд нийгмийн шинэчлэлт өөрчлөлтийг залуучууд хийдэг. Яагаад гэвэл залуу хүмүүс зоригтой, хүсэл мөрөөдөл, тэмүүлэлтэй байдаг. Аль ч улс оронд хийгдэж байсан нийгмийн өөрчлөлт, шинэчлэлт, хувьсалыг залуучууд хийж байсан. Манай улс ардчилсан нийгэмд  шилжээд 30 жилийн энэ хугацаанд найман удаагийн ерөнхийлөгч, улсын их хурлын сонгууль өгөөд явж байх хугацаанд залуучуудын идэвхи, оролцоо буурсан гэж харж байна. 

УИХ-ын гишүүн С.Одонтуяа:

Миний хувьд өмнө нь улсын их хурлын гишүүнээр ажиллаж байсан. Өнгөрсөн сонгуулиар системийн өөрчлөлтийн талаар ярьсан. Одоо сонгуулийн тухай ойлголтыг хөгжлийн өөр түвшинд үзэх цаг нь болсон. Юм эхлэхдээ тоон хэлбэрт дараа нь чанар руу ордогтой адил энэ сонгуулийн хуулийг үндсээр нь өөрчлөх хэрэгтэй.