2021.03.05

Автомашины утаа өмнөх жилүүдээс дахин нэмэгдэж 20 гаруй хувьд хүрчээ

З.Төмөртөмөө: 

Автомашины утаа өмнөх жилүүдэд утааны бохирдлын 10 гаруй хувийг эзэлж байсан. Энэ жилээс 23-25 хувьтай болсон байна. Улаанбаатар хотын хөдөлгөөнд 600 мянга гаруй автомашин оролцдог.