2021.04.21

Гар утсаараа Ковид19-ийн мэдээллийг шуурхай авдаг боллоо

Энэхүү систем нь албадан хэрэглэх боломжгүй. Хэрэглэгч дуртай цагтаа унтрааж, асаах боломжтой. Мөн системд ямар нэгэн байршлын мэдээллийг хадгалдаггүй.