2021.06.06

4-12 жилийн дотор улс орноо шинэ түвшинд хүргэхийн тулд хийхээр зорьж буй долоон ажил

Монгол Улс эдийн засгийн хувьд бие дааж ирэх 100 жилийн суурийг тавих ёстой юм.