2021.08.27

Онон голын 209 метр урт төмөр бетон гүүрийн нээлт боллоо

Улсын төсвийн 6.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан Онон голын 209 метр урт төмөр бетон гүүрийн нээлт боллоо.