2021.09.03

Шатахууны нөөц хангалттай байгаа тул ойрын хугацаанд үнэ нэмэгдэхгүй

Ашигт малтмал, газрын тосны газраас шатахууны үнэ нэмэгдэхгүй гэж мэдээллэв.