Засгийн газрын 43 дугаар тогтоолыг эргэн харахыг хүслээ
2021.09.08

Засгийн газрын 43 дугаар тогтоолыг эргэн харахыг хүслээ

Төсвийн хэмнэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын 43 дугаар тогтоолд Төрийн болон орон нутгийн өмчит, тэдгээрийн оролцоотой аж ахуйн нэгж, байгууллагад ажиллагчдын цалин хөлсийг нэмэгдүүлэхгүй, шагнал, урамшуулал олгохгүй байх талаар тусгасан байна.

Уг тогтоол нь зарим салбарын ажиллагчдад хүндрэл учруулж байгаа талаар МҮЭ-ийн холбооны ҮЭХНХБТГ-ын дарга М.Нямдаваа, ЭХГУУАҮЭХ-ны дарга Х.Буянжаргал, Авто замчдын ҮЭ-ийн дарга Б.Цэрэнпүрэв нар сэтгүүлчдэд мэдээлэл хийлээ.

Учир нь цар тахалтай өнөө цагт боловсрол, эрүүл мэнд, авто зам, уул уурхай зэрэг салбарт орон тооны хомсдол үүсэх, ажлын цаг, ачаалал нэмэгдэх, цалин хөлс буурах зэрэг сөрөг үр дагавар гарч байгааг тэд онцоллоо.