“Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II” төслийн Техникийн Зөвлөн Зохицуулах Үндэсний багийн нээлтэд оролцлоо
2021.09.25

“Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II” төслийн Техникийн Зөвлөн Зохицуулах Үндэсний багийн нээлтэд оролцлоо

УИХ-ын гишүүн Б.Баярсайхан “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II”  төслийн Техникийн Зөвлөн Зохицуулах Үндэсний багийн 9-р сарын уулзалтын нээлтэд оролцлоо.

Монгол Улс дахь Швейцарын Хамтын ажиллагааны газар болон Монгол Улсын БСШУСЯ-ны хооронд 2020 онд байгуулсан гэрээний дагуу 2019-2022 онд “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II” төслийг Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн техникийн буцалтгүй тусламжийн хүрээнд санхүүжүүлж, Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам (БОАЖЯ), Боловсрол Шинжлэх Ухааны яам (БШУЯ) хамтран хэрэгжүүлж байгаа билээ.

Тогтвортой хөгжлийн агуулга, үзэл санааг Монгол Улсын боловсролын системээр дамжуулан нийгэм, эдийн засагт Тогтвортой хөгжлийн боловсролыг нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилго бүхий төслийг Швейцарийн Хөгжлийн агентлаг манай улсад 2014 оноос эхлэн хэрэгжүүлэн өндөрлөж, 2020 оны 9 дүгээр сарын 16-нд 2 дахь шатны төслөө нээсэн билээ.

undefined