2021.10.05

Баянхошуу дэд төвд барьсан 6,8 км урт авто замыг хүлээлгэн өглөө

Улаанбаатар хотын зургаан дэд төвөөс Баянхошуу дэд төв энэ онд ашиглалтад орно.