2021.10.07

Шатахууны хомсдол үүсээгүй, нөөц хэвийн байна

Ц.Эрдэнэбаяр: 

Шатахуун таталт болон нөөц бүрдүүлэх тал дээр арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа учраас иргэдээсээ тайван байхыг хүсэж байна.