2021.11.11

Ирэх 20 жилд Нийслэлийг түшиглэсэн дагуул хотуудыг хөгжүүлнэ

Ж.Батбаясгалан: 

Улаанбаатар хотод хөрөнгө оруулагчдыг татаж байгаа олон асуудлууд байгаа.