2021.11.19

Гудамжны хоол үйлдвэрлэлийг дэмжинэ

Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 19 дүгээр хуралдаан өнөөдөр  боллоо.