Баян-Өлгий аймагт Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын танилцуулга сургалт боллоо
2021.11.19

Баян-Өлгий аймагт Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын танилцуулга сургалт боллоо

 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын танилцуулга сургалтыг Баян-Өлгий аймагт 11 сары 19-нд МҮЭХ-ноос зохион байгууллаа.

 Сургалтыг нээж, МҮЭХ-ны дэд ерөнхийлөгч С.Эрдэнэбат, Баян-Өлгий аймгийн ҮЭХ-ны дарга А.Кеншелик нар үг хэллээ.

МҮЭХ-ны дэд ерөнхийлөгч С.Эрдэнэбат "Хөдөлмөрийн тухай хууль бол суурь хуулиудын нэг бөгөөд нийгмийн түншлэлийн хүрээнд маш удаан хэлэлцсэн хууль юм. Монгол Улсын нэг сая гурван зуун мянган хүний хөдөлмөрлөх эрхэд зүйл заалт бүр нь нарийн хамааралтай. Хөдөлмөрийн тухай хуулийг Нийгмийн түншлэгч талууд хамтдаа УИХ-д өргөн барьдгаараа ихээхэн онцлогтой. Энэ хууль сар гаруйн хугацааны дараа улс орон даяар хэрэгжих гэж байна. Тэгэхээр та бид Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын тухай мэдээлэлгүй байж болохгүй. Энэ хуулийн шинэчилсэн найруулга өмнөх хуулиасаа түншлэгч талуудад илүү боломж олгосон давуу талтай" хэмээв.


Сургалтад оролцогчид ажлын байрны дарамтгүй орчин бүрдүүлэх талаар хуульд нарийвчлан заасан эсэх, насанд хүрээгүй хүний хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар жагсаалт, тэтгэвэрт гарах хүний насны асуудал, захиргааны зөрчил авсан хүнд сахилгын шийтгэл давхар ногдуулах зэрэг асуудлыг тодруулж, санал хүсэлтээ илэрхийлсэн байна.