2021.11.27

Тариаланчид, малчдын маргааныг эцэслэн шийдвэрлэх хууль гаргахыг хүслээ

БОХХААБХ-ны ажлын хэсгийн гишүүд газар тариалангийн бүс нутагт ажиллав.