“Вэб сайт, фэйсбүүк хуудас хөгжүүлэлт, хамгаалалт ба эрх зүйн орчин” сэдэвт сургалт боллоо
2022.02.21

“Вэб сайт, фэйсбүүк хуудас хөгжүүлэлт, хамгаалалт ба эрх зүйн орчин” сэдэвт сургалт боллоо

Тус сургалтад Зохиогчийн эрхийн хэлтсийн дарга С.Ганзориг, Хяналтын хэлтсийн Улсын ахлах байцаагч Г.Бат-Оргил, Зохиогчийн эрхийн хэлтсийн мэргэжилтэн М.Ариунболд нар “Оюуны өмчийн хэрэглээ ба ашиглалт, Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн зохицуулалт, Оюуны өмчийн зөрчил, анхаарах асуудал” сэдвүүдийн хүрээнд сургалт орж зөвлөгөө, мэдээлэл өглөө.