“Монгол Улсад хөгжлийн шинэ загварыг бий болгох нь” хэлэлцүүлэг боллоо
2022.03.22

“Монгол Улсад хөгжлийн шинэ загварыг бий болгох нь” хэлэлцүүлэг боллоо

УИХ-ын гишүүн Б.Баттөмөр сүүлийн жилүүдэд хийсэн судалгаан дээрээ үндэслэн Шинэ эдийн засаг, Төрийн зохицуулалт, Хөгжлийн загвар гэсэн номуудыг бичиж олны хүртээл болгож байна.

Энэхүү гурван номын судалгаа, агуулгын талаар цуврал хэлэлцүүлгийг төрийн болон төрийн бус байгууллага, эрдэмтэн судлаачид, олон улсын байгууллагын төлөөллийг оролцуулан хийхээр төлөвлөсөн ба эхний хэлэлцүүлгийг “Монгол Улсад шинэ эдийн засгийг хөгжүүлэх нь” сэдвийн хүрээнд өнгөрсөн жил амжилттай зохион байгуулсан.

Хоёр дах хэлэлцүүлгийг “Монгол Улсад хөгжлийн шинэ загварыг бий болгох нь” сэдвийн хүрээнд 2022 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр Төрийн ордонд зохион байгууллаа.