2022.03.28

Дархан-Уул аймаг эрүүл мэндийг дэмжих төвтэй боллоо

Дархан-Уул аймаг эрүүл мэндийг дэмжих төвтэй боллоо. Хавдар болон халдвартны өвчний бүх төрлийн оношилгоо хийх боломжтой юм.