2022.04.07

БНХАУ-ын нүүрс экспортлогч компанийн төлөөлөлтэй цахимаар уулзлаа

Оны өмнө борлуулсан 4,8 сая тн нүүрс "Цагаан хад" гаалийн бүсэд хүлээгдэж байна.