Багш нар зөвлөмжөө татан авч, хэрэглээрэй
2022.04.19

Багш нар зөвлөмжөө татан авч, хэрэглээрэй

Боловсролын ерөнхий газраас ЕБС-ийн сурагчдын сурлагын хоцрогдлыг нөхөх, арилгахад багшид дэмжлэг үзүүлэх арга зүйн зөвлөмжийг 17 судлагдахууны чиглэлээр боловсруулан https://medle.mn/ сайтад байршуулсан байна.

Зөвлөмжийг улсын хэмжээнд 889 багш, Сэлэнгэ аймгийн хувьд 30 багш тус тус татан авсан үзүүлэлттэй байна. УИХ-ын гишүүн Ч.Ундрам багш нарыг сайт дахь зөвлөмжөө татан авч, хэрэглэхийг уриаллаа.