“Багшийн чадвар бэхжүүлэх” аяллын тэтгэлэгт уралдааны эхний шатны дүн гарлаа
2022.02.17

“Багшийн чадвар бэхжүүлэх” аяллын тэтгэлэгт уралдааны эхний шатны дүн гарлаа

Баянгол дүүрэг боловсролын салбарыг дэмжих, боловсролын жишиг дүүрэг болох зорилтын хүрээнд дүүргийнхээ ЕБС, СӨБ-ын байгууллагын багш нарын дунд “Багшийн чадвар бэхжүүлэх” аяллын тэтгэлэгт уралдааныг зарласан.

Уралдааны хүрээнд 2021.10.05 - 2021.11.20-ны өдрийг хүртэл нийт 200 гаруй багшаас “Дүүргийн хөгжилд багшийн оруулах хувь нэмэр” сэдвийн хүрээнд илтгэл хүлээн авч, шүүгчдийн бүрэлдэхүүн 1-р шатны шалгаруулалтын дүнг гаргаад байна.

Сүүлийн шатны шалгаруулалтад тэнцсэн 20 багшийн илтгэлийг энэ сарын 19-ний өдөр сонсож, шүүгчдийн баг шилдэг 10 багшийг сонгон шалгаруулах юм байна.Илтгэлийн уралдаанаас шалгарсан 10 багш Солонгос улсын боловсролын инноваци, сургалтын арга зүй, шилдэг туршлагаас суралцах 100%-ийн тэтгэлгийн эзэн болох юм.