2022.06.23

НАМЭХ-ны удирдлагууд 13 аймгийн эмэгтэйчүүдийн төлөөлөлтэй уулзлаа