2022.07.04

УИХ-ын гишүүн Ц.Мөнхцэцэг: Авьяас чадвартай эмэгтэйчүүдийг зохих албан тушаалд нь тавихгүй байна гэдэг бол улс оронд “Авьяас чадварын цоорхой” үүснэ

Миний бие улс төр судлалын доктор, их сургуульд хорь гаруй жил багшилсан эрдэмтний хувьд УИХ-ын гишүүн болохоосоо өмнө Монголын улс төрийн байдлыг гаднаас нь судлаачийн үүднээс харж, олон улсын хандлагатай харьцуулан судалж ирсэн.

Харин гишүүн болсноор эмэгтэйчүүдийн тэгш эрхийн байдал асар дутуу, Монгол улс хүн ам цөөтэй жижиг улсын хувьд хүн ам бүрийнхээ нөөц боломжийг ашиглах ёстой байтал тэгэж чадахгүй байгааг илүү тодорхой харж байна.
❗️Авьяас чадвартай эмэгтэйчүүдийг зохих албан тушаалд нь тавихгүй байна гэдэг бол улс оронд “Авьяас чадварын цоорхой” үүснэ.