Мэргэжилтэн багш ажиллах сургуулиуд сонгогджээ
2022.07.27

Мэргэжилтэн багш ажиллах сургуулиуд сонгогджээ

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам болон Оросын Холбооны Улсын Гэгээрлийн яам хоорондын гэрээгээр Монгол Улсад орос хэлний мэргэжилтэн 12 багшийг ажиллуулахтай холбоотой тус багш нарын ажиллах ерөнхий боловсролын сургуулиудын сонгон шалгаруулалт боллоо.

Шалгаруулалтад ерөнхий боловсролын 17 сургууль хүсэлтээ ирүүлснээс сонгон шалгаруулалтын ерөнхий шаардлагыг хангасан дараах ерөнхий боловсролын 12 сургуульд мэргэжилтэн багш ажиллана. 

Үүнд:

 1. Баянхонгор аймгийн Гурванбулаг сумын ерөнхий боловсролын сургууль
 2. Баянхонгор аймгийн Өлзийт сумын ерөнхий боловсролын сургууль
 3. Булган аймгийн ерөнхий боловсролын “Эрдмийн өргөө” цогцолбор сургууль
 4. Говь-Сүмбэр аймгийн ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль
 5. Өмнөговь аймгийн ерөнхий боловсролын лаборатори 1 дүгээр сургууль
 6. Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын ерөнхий боловсролын сургууль
 7. Сүхбаатар аймгийн ерөнхий боловсролын лаборатори 1 дүгээр сургууль
 8. Сэлэнгэ аймаг Мандал сум ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль
 9. Увс аймаг Цагаанхайрхан сумын ерөнхий боловсролын сургууль
 10. Нийслэлийн ерөнхий боловсролын “Эрдмийн өргөө” цогцолбор сургууль
 11. Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори 33 дугаар сургууль
 12. Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 75 дугаар сургууль