Дорнод аймагт 200 ортой хүүхдийн нэгдсэн эмнэлэг ашиглалтад орно
2022.08.01

Дорнод аймагт 200 ортой хүүхдийн нэгдсэн эмнэлэг ашиглалтад орно

УИХ-ын гишүүн нь тойрогтоо шаардлагатай санхүүжилтийг жил бүрийн Төсвийн тухай хуулийн төсөл болон яамдын хөрөнгө оруулалтын багцад саналаа оруулан тусгах замаар шийдвэрлэдэг.

УИХ-ын гишүүн Х.Болорчулууны саналаар 2021, 2022 оны төсвийн жилүүдэд Дорнод аймгийн эрүүл мэндийн салбарт дараах төсөл, арга хэмжээний санхүүжилт тусгагдан  хэрэгжиж байна.