Архангай аймгийн Өгий нуур орчимд үүссэн 120 тонн орчим хогийг сумын төвийн төвлөрсөн хогийн цэгт төвлөрүүллээ
2022.08.08

Архангай аймгийн Өгий нуур орчимд үүссэн 120 тонн орчим хогийг сумын төвийн төвлөрсөн хогийн цэгт төвлөрүүллээ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2022 оны А/240 дүгээр тушаалыг үндэслэн усан орчин бохирдохоос  урьдчилан сэргийлэх зорилгоор томоохон гол, нуур тойрмын ойролцоо үйл ажиллагаа явуулж буй жуулчны бааз, гэр буудлууд, завьчид, хүнсний худалдаа үйлчилгээ үзүүлж буй иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд усны нөөцийг бохирдохоос хамгаалах, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг мөрдөж үйл ажиллагаагаа явуулах  талаар заавар зөвлөмж өгч ажилласан.

Энэ хүрээнд Архангай аймгийн Өгий нуур орчимд үүссэн 120 тонн  орчим хогийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Орхон-Чулуут сав газрын захиргаа, сумын ЗДТГ-тай  хамтран сумын төвийн төвлөрсөн хогийн цэгт хаясан байна.

Мөн Өндөр-Улаан сумын Бэлхи багийн нутагт дахь Чулуут голын эрэг дагуу болон аялагчид ихээр очдог Зуун салаа мод орчимд шинээр үүссэн 12 тонн хог хаягдлыг багийн Засаг дарга, байгаль хамгаалагч орон нутгийн иргэдтэй хамтран  цэвэрлэжээ.