2022.10.03

"Clean up" төслийн хүрээнд богд уулын хогийг цэвэрлэлээ