2022.10.10

"Төв нутгийн алтан намар" үзэсгэлэнд 322 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн худалдаалж байна