2022.12.19

УИХ-ын гишүүн Ц.Туваан амралтын өдрүүдэд Төв аймгийн 6 суманд ажиллав

Эрдэнэ суманд ажиллах үеэрээ Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар “Боловсролыг дэмжих” хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж буй сурагчийн ширээ сандал, компьютер, проекторыг сумын сургуульд хүлээлгэн өглөө. Эрдэнэ сумын ЕБС-д 6 настны ширээ сандал тус бүр 130 ширхэг, дунд, ахлах ангийн ширээ 150, сандал 270 ширхэгийг, МСҮТ-д зөөврийн компьютер проекторыг хүлээлгэн өгч, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Мөн сумын эмнэлгийн үйл ажиллагаатай танилцаж “Эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хийгдэж буй шаардлагатай тоног төхөөрөмж, зөөврийн компьютерийг хүлээлгэн өглөө.Суманд цас их орж зам даваа хаагдан өвөлжилт хүндрэх төлөвтэй байна. Малчид маань отор нүүдэлд олноор явжээ. Саяхан сум бүрт 90 морины хүчин чадалтай тракторыг өгсөн билээ. Сумын удирдлагууд маань шинэ трактороо ашиглан малчны хотруу зам гаргах ажлыг хийх хэрэгтэй байна.

Баяндэлгэр суманд ажиллах үеэрээ Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар “Боловсролыг дэмжих” хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж буй сурагчийн ширээ сандал, компьютер, проекторыг сумын сургуульд хүлээлгэн өглөө. Баяндэлгэр сумын ЕБС-д 6 настны ширээ сандал тус бүр 40 ширхэг, дунд, ахлах ангийн ширээ 40, сандал 75 ширхэгийг хүлээлгэн өгч үйл ажиллагаатай нь танилцлаа.

Мөн сумын эмнэлгийн үйл ажиллагаатай танилцаж “Эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хийгдэж буй шаардлагатай тоног төхөөрөмж, зөөврийн компьютерийг хүлээлгэн өглөө. Суманд цас их орж зам даваа хаагдан өвөлжилт хүндрэх төлөвтэй байна. Саяхан сум бүрт 90 морины хүчин чадалтай тракторыг хүлээлгэн өгсөн билээ. Сумын удирдлагууд маань шинэ трактороо ашиглан малчны хотруу зам гаргах ажлыг хийх хэрэгтэй байна

Мөнгөнморьт суманд ажиллах үеэрээ Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар “Боловсролыг дэмжих” хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж буй сурагчийн ширээ сандал, компьютер, проекторыг сумын сургуульд хүлээлгэн өглөө. Мөнгөнморьт сумын ЕБС-д 6 настны ширээ сандал тус бүр 60 ширхэг, дунд, ахлах ангийн ширээ 65, сандал 120 ширхэгийг өгөв. Сумын Засаг дарга Б.Батчимэгтэй уулзаж орон нутгийн нөхцөл байдалтай танилцан, хамтын ажиллагааны талаар санал солилцлоо. Мөн сумын эмнэлгийн үйл ажиллагаатай танилцаж “Эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хийгдэж буй шаардлагатай тоног төхөөрөмж, зөөврийн компьютерийг хүлээлгэн өглөө.

Мөнгөнморьт суманд цас их орж зам даваа хаагдан өвөлжилт хүндрэх төлөвтэй байна. Саяхан миний бие санаачлан сум бүрт 90 морины хүчин чадалтай тракторыг төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хүлээлгэн өгсөн билээ. Сумын удирдлагууд маань шинэ трактороо ашиглан малчны хотруу зам гаргах ажлыг хийх хэрэгтэй байна.

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Ц.Соёлмаа soyolmaa@vip76.mn