Хүний эрхийн хамгаалагчийн эрхийг хамгаалах тухай хэлэлцүүлэг боллоо
2023.05.05

Хүний эрхийн хамгаалагчийн эрхийг хамгаалах тухай хэлэлцүүлэг боллоо

ХЭҮК, МҮЭ-ийн холбоотой “Хүний эрхийн хамгаалагчийн эрх, хамгаалалт” хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. /2023.05.04/ 

Хэлэлцүүлэгт Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, иргэний нийгмийн байгууллага, Монголын Сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл, МҮЭ-ийн холбооны салбарын ҮЭ-ийн холбоо болон анхан шатны хороодын дарга тэргүүлэгч сонгуульт, удирдах албаны ажилтан зэрэг 50 гаруй оролцогч оролцлоо.

Хэлэлцүүлгийн үеэр ХЭҮК-ын Хүний эрх хамгаалагчийн асуудал эрхэлсэн гишүүн С.Дондов “Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиар “Ганцаараа, эсхүл бусадтай эвлэлдэн нэгдэж, хүний эрх хамгаалах үйл ажиллагаа явуулж байгаа, түүнд оролцож байгаа хүнийг хүний эрх хамгаалагч гэнэ” гэж өргөн агуулгаар тодорхойлсон гэдгийг онцлоод “хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хамгаалах”, “хүний эрх хамгаалах үйл ажиллагаа”-г хуульд хэрхэн тодорхойлсныг оролцогчдод тайлбарлав.

Харин МҮЭ-ийн холбооны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Х.БуянжаргалМҮЭ-ийн холбоо нь дэргэдээ Хүний эрхийн хороог ажиллуулж идэвхтэн сонгуультныхаа эрх ашгийг хамгаалан ажилладаг. Монголын үйлдвэрчний холбоонд 10 мянга гаруй хүний эрхийг хамгаалагч, идэвхтэн, сонгуультан ажиллаж байна. Хүний эрхийг хамгаалагчийн эрх зөрчсөн байдал үйлдвэрчний эвлэлийн системийн хэмжээнд өнгөрсөн хоёр жилийн хугацаанд өссөн дүнтэй байгаа нь хүний эрхийг хамгаалагчийн эрхийг хамгаалах хууль эрх зүй илүү таатай орчныг бүрдүүлэх шаардлагатайг харуулж байна. Ялангуяа анхан шатны хороодын дарга нар, ажил олгогчдодоо ажилтнуудын хөдөлмөрийн хүрээний эрхийг хангуулах, хамтын гэрээ хэлэлцээрээ биелүүлэх, ажилтныг үндэслэлгүйгээр ажлаас халж болохгүй гэдэг шаардлагыг тавьсных нь төлөө тухайн ҮЭ-ийн хорооны үйл ажиллагааг зогсоохыг оролдох, дуу хоолойг нь боомлох нухчин дарах оролдлогуудыг далд хэлбэрээр үзүүлж дарамт шахалтад оруулж байна. Тийм учраас Монгол Улсад хүний эрхийн төлөө ажиллаж буй бүхий л хүмүүсийн эрхийг хамгаалалтад оруулах хууль эрх зүй илүү таатай орчин бүрдүүлэх зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага байгаа” гэлээ.

Тус хэлэлцүүлгийн зорилго нь УИХ-аас Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг баталснаар Монгол Улсад хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах үндэсний тогтолцоо бий болсонтой холбогдуулж, Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 10 дугаар эүйлийн 10.3.5-д заасны дагуу хүний эрхийн хамгаалагчийн нөхцөл байдлыг жил бүр Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэлд тусгахаар заасан.

Энэ хүрээнд Комиссын Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөений байдлын талаарх 22 дахь илтгэлд “Хүний эрх хамгаалагчийн эрх, хамгаалалт" бүлгийг тусгасан бөгөөд энэ удаагийн хэлэлцүүлгээр тус илтгэл дэх VI бүлгийг танилцуулж, хэлэлцүүлэхэд оршиж буй юм.

Иймд энэхүү хэлэлцүүлгээр хүний эрх хамгаалагчийн эрх, хамгаалалт, зөрчигдөж буй эрх, хамгаалах тогтолцоог бэхжүүлэх шаардлага, тулгамдаж буй асуудал, “Дэлхий дахины хүний эрх хамгаалагчдын төлөв байдал” сэдвээр илтгэл мэдээлэл өгч оролцогч талуудын байр суурь саналыг сонсох хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.