Долоон буудлын нутаг дэвсгэрийг дахин хөгжүүлэх асуудлаар хэлэлцлээ
2023.05.16

Долоон буудлын нутаг дэвсгэрийг дахин хөгжүүлэх асуудлаар хэлэлцлээ

Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанаар Сүхбаатар дүүргийн 14, 15 дугаар хороо буюу Долоон буудлын нутаг дэвсгэрийг дахин хөгжүүлэх, шинээр барих төслийн байршил, хэмжээ, хил хязгаар, зориулалтыг тогтоох асуудлыг хэлэлцлээ.

Сэлбэ дэд төвийн бүтээн байгуулалтын хүрээнд Азийн хөгжлийн банкны зөөлөн зээлээр авто зам, дулаан, цахилгаан, холбоо, усан хангамж, бохир усны сүлжээ, үерийн хамгаалалтын далан, тохижилт, ногоон байгууламжийн ажлыг гүйцэтгэв.

Одоогийн байдлаар Долоон буудал орчмын 162 га талбайг дахин төлөвлөлт, бүтээн байгуулалтын төслийн байршил болгох санал гаргалаа. Үүнд 2082 ширхэг талбайн багтана.