Завхан аймагт ойн хөнөөлт шавжийн судалгааны ажил хийгдэж байна
2023.05.22

Завхан аймагт ойн хөнөөлт шавжийн судалгааны ажил хийгдэж байна

Улаанбаатар хотын ойролцоох ногоон бүсүүдэд хийгдсэн ойн хөнөөлт шавжийн судалгаа дуусч, орон нутгуудаар судалгааны ажил явагдаж эхэлсэн.

Энэ ажлын хүрээнд Завхан аймгийн Баянтэс суманд ойн хөнөөлт шавжийн судалгааг ЗГХА Ойн газрын Ойн нөөцийн хэлтсийн Ойн хөнөөлт шавж, өвчний тэмцлийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Г.Энхболд, Ойн нөөцийн хэлтсийн Ойн зураглал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Чүлтэм нар гүйцэтгэж байна.