"Залуу хүний эрх хамгаалагч" зуны сургалтын төгсөгч нарын "Хамтдаа Ас" уулзалт боллоо
2023.09.08

"Залуу хүний эрх хамгаалагч" зуны сургалтын төгсөгч нарын "Хамтдаа Ас" уулзалт боллоо

Монголын Эмнести Интернэшнлээс хүний эрхийн боловсролоор дамжуулан дангаараа болон бусадтай хамтран хүний эрхийн төлөө тэмцдэг, хүний эрхийн соёлыг түгээн дэлгэрүүлдэг хүний эрх хамгаалагч залуучуудыг бэлтгэх зорилгоор зуны сургалтыг жил бүр зохион байгуулсаар иржээ.

Бид 2018-2023 оны хугацаанд 150 гаруй хүний эрхийн манлайлагч нарыг бэлтгэж, нийгэмд эерэг манлайлал, эерэг өөрчлөлтийг бий болгох залуу үеийн төлөөлөлтэй хамтран ажиллажээ.