2023.09.11

ХБНГУ-ын Барут Марк хоттой хамтран ажиллаж, сурагч солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ

Сүхбаатар дүүрэг, ХБНГУ-ын Барут Марк хоттой хамтран ажиллаж, сурагч солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.