2023.09.22

Баянзүрх дүүрэг "Нэг иргэн нэг ажлын байр" өдөрлөг зохион байгууллаа

2023 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс шинээр мөрдөгдөж эхэлсэн Хөдөлмөрийн тухай хуульд насанд хүрээгүй буюу 16-18 нас хүртэл хүүхэд залуусыг эцэг эх, аж ахуйн нэгжийн зөвшөөрөл, харилцан тохиролцсоны үндсэнд хичээлийн бус цагаар цахимаар болон биеэр цагийн ажил хийх боломжийг бүрдүүлж өгсөн.