“VSO” Олон улсын байгууллагатай англи хэлний хөтөлбөр сайжруулахад хамтран ажиллана
2023.11.02

“VSO” Олон улсын байгууллагатай англи хэлний хөтөлбөр сайжруулахад хамтран ажиллана

Өнгөрсөн 5 дугаар сард Их Британи Умард Ирландын Нэгдсэн Хаант Улсын нийслэл Лондон хотноо зохион байгуулагдсан Дэлхийн боловсролын сайд нарын чуулга уулзалтын үеэр “VSO” ОУБ-ын гүйцэтгэх захиралтай миний бие уулзсан.

Дээрх уулзалтын үр дүнд “VSO” ОУБ-ын төлөөлөгчид манай улсад ажиллаж байна.

“VSO” Олон улсын байгууллагын төлөөлөгчид Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Боловсролын ерөнхий газар, Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн, Боловсролын их сургууль, Төв аймгийн Ерөнхий боловсролын сургуулиудтай танилцаж англи хэлний хөтөлбөрийг хэрхэн сайжруулах, сайн дурын багш нарыг авчрах боломжийн талаар судалсан тухайгаа хэллээ.

Монгол Улсын боловсролын салбарт хэрхэн хамтран ажиллах саналаа боловсруулан ойрын хугацаанд манай талд хүргүүлэхээ хэллээ. Түүнчлэн өөрсдийн зүгээс боловсролын донор байгууллагад холбогдох төслийг уламжлан англи хэлний хөтөлбөрийг сайжруулах тал дээр хамтран ажиллахаа илэрхийлсэн.

VSO /Voluntary Service Overseas/ ОУБ нь 1985 онд гадаадад сайн дурын ажилтан илгээн англи хэлийг түгээн дэлгэрүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан бөгөөд сүүлийн 60 жилийн хугацаанд 90 гаруй улс оронд 80 мянга гаруй сайн дурын ажилтныг илгээн 50 сая хүнд хүрч ажиллаж байна.