Нийтийн эзэмшлийн 50 байршил дахь төлбөртэй зогсоолын менежментийг сайжруулах төслийг хувийн хэвшилтэй хамтран хэрэгжүүлнэ
2023.11.17

Нийтийн эзэмшлийн 50 байршил дахь төлбөртэй зогсоолын менежментийг сайжруулах төслийг хувийн хэвшилтэй хамтран хэрэгжүүлнэ

Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурал 2023 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр хуралдаж, “Нийтийн эзэмшлийн 50 байршил дахь төлбөртэй зогсоолын менежментийг сайжруулах төсөл”-ийг хувийн хэвшилтэй хамтран хэрэгжүүлэх тухай асуудлыг хэлэлцэн, уг төслийг төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд “Эн Ти Би” ХХК болон “Грэйпсити Монгол” ХХК-ийн түншлэлтэй хамтран хэрэгжүүлэх зөвшөөрлийг олголоо.

Мөн “Улаанбаатар хотын авто зогсоолын менежментийг сайжруулах нь төсөл”-ийг хэрэгжүүлж буй “Улаанбаатар паркинг менежмент” ХХК-ийн үйл ажиллагаа, төслийн явц болон цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаарх асуудлуудыг авч хэлэлцэн, тус компанийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай тогтоол баталлаа.

Сэтгүүлч

Редактор Ц.Соёлмаа soko@vip76.mn