Байгаль хамгаалллын байнгын санхүүжилтийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна
2023.12.28

Байгаль хамгаалллын байнгын санхүүжилтийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна

Байгаль хамгаалах тогтвортой менежментийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөр нь байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулна гэдэгт итгэлтэй байна.

Байгаль хамгааллын байнгын санхүүжилтийн хөтөлбөрийн талаар Дэлхийн Байгаль Хамгаалах Сангийн Хөтөлбөрүүдийн захирал Прасанна Дэ Сэлвиа, Дэ Нэйче Консерванси байгууллагын Хамгааллын асуудлыг хариуцсан захирал Жэфф Парриш болон бусад төлөөлөгчидтэй уулзлаа.