Хууль бус сурталчилгаа хийхийг хориглоно
2024.01.08

Хууль бус сурталчилгаа хийхийг хориглоно

Энэ жил сонгуулийн жил. Ээлжит сонгуулийн жил эхэлснээс санал авах өдрийг дуусталх хугацаанд сонгогчдын саналыг татах зорилгоор дараах үйлдэл үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.1 дэх хэсэг

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Ц.Соёлмаа soyolmaa@vip76.mn