Эдийн Засгийн Форумын урьдчилсан хэлэлцүүлгийн үеэр салбар салбарын төлөөлүүд зөвлөлдөж 440 гаруй санал зөвлөмж гаргав
2024.02.08

Эдийн Засгийн Форумын урьдчилсан хэлэлцүүлгийн үеэр салбар салбарын төлөөлүүд зөвлөлдөж 440 гаруй санал зөвлөмж гаргав

Бүсүүд өөр өөрийн нөөц, онцлог, давуу талд тулгуурлан эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлээ тодорхойлон, түүнийг дэмжих дэд бүтэц, хүний нөөц, татвар, хөрөнгө оруулалт болон эрх зүйн орчныг сайжруулах чиглэлээр хэлэлцүүлэг өрнүүлэв.

Улаанбаатар хотын хэт төвлөрлийг бууруулахын тулд хөдөө орон нутагт амьдрах таатай орчинг бүрдүүлж, үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбарт ажлын байр бий болгох хэрэгтэй, мөн говийн бүсэд тулгамдаж байгаа хамгийн гол асуудал бол усны асуудал. Усны том төслийг нэгдүгээрт хөдөлгөх нь чухал гэж дүгнэлээ. Мөн мэдээж хөрөнгө оруулалтгүйгээр хөгжсөн улс гэж байхгүй.

Хөрөнгө оруулалт татахын тулд байнга эрэлхийлж байх ёстой, мөн орон нутаг өөрөө идэвх чармайлттай ажиллах ёстойг онцолж байв. Бид жалга тойрсон үзлээр аймаг, сумаа биш бүсээ, бүсийн хөгжлийн тухай ярьдаг болж байна, иймд удирдлага, зохион байгуулалтын, сэтгэлгээний, эдийн засгийн хөгжлийн том өөрчлөлт явагдах гэж буй учир Монгол улсынхаа хөгжлийн төлөө эв нэгдэлтэй, эрхэм зорилготой байж, ихийг бүтээх цаг үе ирж байна.

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Б.Хонгорсайхан