БООМТОД ҮҮСЧ БУЙ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫГ ХЭРХЭН ШИЙДВЭРЛЭХ ТАЛААР САНАЛ СОЛИЛЦОВ
2024.02.26

БООМТОД ҮҮСЧ БУЙ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫГ ХЭРХЭН ШИЙДВЭРЛЭХ ТАЛААР САНАЛ СОЛИЛЦОВ

Монгол Улсын сайд, Боомтын Сэргэлтийн Үндэсний хорооны дарга Б.Тулга Алтанбулаг боомтод ажиллаж байна.

Тэрбээр хил хяналтын байгууллагууд болон аймаг, орон нутгийн удирдлагуудтай боомтод үүсч буй нөхцөл байдлыг хэрхэн шиидвэрлэх талаар харилцан санал солилцож, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллахыг үүрэг болголоо.

Сэтгүүлч

Редактор Ц.Соёлмаа soko@vip76.mn