2024.03.28

Б.Баярсайхан: Намайг төрд хэрэгтэй гэвэл би нэр дэвшинэ

  • УИХ-ийн гишүүн байхын хэцүү зүйл бөгөөд нөгөө талдаа сайхан зүйл нь юу вэ?

    Миний хувьд бол төрийн бус байгууллага EAGLE телевизийн захирал байхдаа авилагын эсрэг аянг санаачилсан. Ямар ч байсан шудрага ёс тогтох ёстой гэдэг дээр олон жил хаана байгаа газраасаа үе шалтгаалан явж байсан. "Энэний түүх одоо байдаг".

    Жич: EAGLE телевизэд байхдаа авилагын эсрэг үндэсний аяныг зохион байгуулж ялангуяа хэвлэл мэдээллийн салбар улс төрчидөө улс төрчиддын хараат бус байх. Иргэдийн хоточ нохойн үүргийг гүйцэтгэх гэдэг дээр нилээн дуу хоолой болж ажиллаж байсан.

       Энэ ажил явсаар байгаад би өөрөө төрийн түшиг болоод ирэхээр өнөөдрийн энэ засгийн газар УИХ-аас авилагатай тэмцэх ажлуудад эрх зүйн орчныг сайжруулахад өөрөө багтаж явж байна гэдэг. Энэ бол АЗ ЖАРГАЛ.....