БООМТЫН ХӨГЖИЛ 2024 - ЭКСПОРТЫГ НЭМЭГДҮҮЛНЭ
2024.05.14

БООМТЫН ХӨГЖИЛ 2024 - ЭКСПОРТЫГ НЭМЭГДҮҮЛНЭ

ЭКСПОРТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР БООМТЫН ХӨГЖИЛ 2024 ОНД:

  • Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогод нийцүүлж бүсийн эдийн засаг, худалдааны хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн боомтуудыг хөгжүүлнэ.
  • Бүс нутгийн эдийн засгийн интеграцид Монгол Улсын оролцоог нэмэгдүүлж, тээвэр логистикийн эрсдэл зардлыг бууруулна.
  • Олон улсын жишигт нийцсэн боомтын тоог нэмэгдүүлнэ.
  • Ханги, Бичигт, Булган, Хавирга, Цагаандэл-Уул зэрэг 5 боомтыг өргөтгөж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ.
  • Эрээнцав боомтыг Олон улсын зэрэглэлтэй болгоно.
  • Тэсэрч, дэлбэрэх аюултай барааг импортлох зөвшөөрөлтэй боомтын тоог нэмэгдүүлнэ.
  • Бүх боомтоор ХАА-н гаралтай бүтээгдэхүүний экспортлох боломжийг бүрдүүлнэ.

Сэтгүүлч

Редактор Ц.Соёлмаа soko@vip76.mn