Төв аймгийн Сонгуулийн хороо санал авах жишиг байраа сонгогчиддоо танилцуулж байна
2024.06.04

Төв аймгийн Сонгуулийн хороо санал авах жишиг байраа сонгогчиддоо танилцуулж байна

Төв аймгийн Сонгуулийн хороо 2024,06,02-ны өдөр санал авах жишиг байрандаа иргэд сонгогчид болон Зуунмод сумын сонгуулийн хороо, хэсгийн хорооны төлөөллийг оролцуулсан өдөрлөг зохион байгуулж байна.

Өдөрлөгөөр санал авах хэсгийн хорооны байрны тохижилт, иргэд сонгогчид санал өгөхдөө юуг анхаарах, туршилтаар 30 иргэнээс санал авч хяналтын тооллого хэрхэн хийдэг талаар үзүүлэх сургалт хийлээ. Энэхүү санал авах жишиг байр нь 6 сарын 25 хүртэл өдөр бүр иргэдэд нээлттэй ажиллах бөгөөд иргэд сонгогчдын сонгуульд идэвхтэй оролцох чухал ач холбогдолтой.

undefined

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Ц.Соёлмаа soyolmaa@vip76.mn