2024.06.15

Б.Дэлгэрсайхан: Сонгуулийн сурталчилгааны уулзалтууд маань иргэдийн оролцоо өндөр, халуун дулаан уур амьсгалтай сайхан үргэлжилж байна