ФОТО: Дүрвэгч, цагаач ажилтан, орогнол эрэгч гэж хэн бэ?
2024.06.20

ФОТО: Дүрвэгч, цагаач ажилтан, орогнол эрэгч гэж хэн бэ?

"Хэн боловч мөрдөлт, мөшгилтөөс зугтаж өөр улс оронд орогнох боломжийг эрэлхийлэх, тийнхүү орогнох эрхтэй.” Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал 14 дүгээр зүйл

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Б.Хонгорсайхан