2024.06.21

Говийн бүсийн гүний ус ашиглалтын асуудлаар шинэ шатанд гаргаж ажилласан тухай С.Ганбаатар онцоллоо