ЭРДЭНЭТ ХОТОД ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН ХОТХОНЫГ БАЙГУУЛНА
2024.06.21

ЭРДЭНЭТ ХОТОД ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН ХОТХОНЫГ БАЙГУУЛНА

Дээд боловсролын сургалт эрдэм шинжилгээ үйлдвэрлэлийн цогцолборыг төрөлжүүлэн хөгжүүлэх чиглэлээр Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн хотхоныг Эрдэнэт хотод байгуулна.

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Б.Хонгорсайхан