Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдлын тухай

Бие даасан хууль (Орон сууц ашиглалттай холбоотой бүх л харилцааг шинэчилнэ)
Өргөн барьсан: 2019-04-11

Хэлэлцэж эхлээгүй

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
С.Эрдэнэ Монгол улсын их хурлын гишүүн (2016-2020), Ардчилсан намын дарга (2017-2020)

СӨХ-ийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг өргөн барилаа

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн С.Эрдэнэ өөрийн санаачлан боловсруулсан “Орон сууц,  гэр хорооллын дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн болон сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдлын тухай ху

2019.04.11